Aviso legal

Porto Sada S.L.U. na súa condición de titular e responsable do sitio web, en cumprimento co establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, pon ao dispor dos usuarios a seguinte información de carácter xeral: Porto Sada S.L.U. está domiciliada en: Avenida de Sarria, s/n, 27170 Portomarín – Lugo Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 458, Folio 138, Folla LU-17250, Inscrición 1ª, co CIF B-15759293. Para calquera consulta ou reclamación relativa a estas páxinas ou á información ou aos produtos e servizos, os usuarios poden dirixirse á seguinte dirección:

  • Porto Sada, S.L.U.
  • Avda Sarria, s/n, 27170 Portomarín – Lugo
  • Tel.: 982 54 52 00
  • Fax: 982 54 52 70
  • E-mail: info@pousadadeportomarin.es