Política de privacidade

A utilización desta publicación dixital implica a aceptación das seguintes condicións de uso:

A publicación dixital de Porto Sada S.L.U. ten como obxectivo facilitar aos nosos clientes e ao público en xeral, a información relativa á empresa e aos produtos e servizos que se ofrecen. Porto Sada S.L.U. non se compromete á actualización inmediata da información contida na publicación dixital. Porto Sada S.L.U. non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos que teñan terceiras partes nas ligazóns ou vínculos aos cales se fai referencia nestas páxinas.

Porto Sada S.L.U. non se responsabiliza de ningún dano ou prexuízo no software ou hardware do usuario, derivado do acceso á súa publicación dixital ou do uso da información ou aplicacións que conteña.

Porto Sada S.L.U. é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, agás os dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa, as marcas dos cales están rexistradas a favor dos seus respectivos titulares, e como tales son recoñecidas por Porto Sada S.L.U.. Ningún material desta publicación dixital poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de Porto Sada S.L.U.

Porto Sada S.L.U. respectará escrupulosamente a confidencialidade dos datos de carácter persoal achegados polos usuarios da publicación dixital, mediante o cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos, e entre outras, daquilo que dispón a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O correo electrónico non se considerará como un medio válido a efectos de presentación de reclamacións.

Para esta finalidade fará falta dirixirse ao servizo de atención ao cliente de Porto Sada, S.L.U. que indicará en cada caso os puntos para seguir. Toda a información que se reciba nestas páxinas, por exemplo comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida a Porto Sada S.L.U. de maneira gratuíta. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito. Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade de Porto Sada S.L.U., senón que son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales por Porto Sada S.L.U.

Aparecen nesta publicación dixital a efectos de promoción e de recompilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence. Calquera tipo de notificación e/ou reclamación soamente será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.